ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ИЗ БУЏЕТА ИСПЛАЋЕНО 325 ХИЉАДА ДИНАРА

МИНИСТАР ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ ХУСЕИН МЕМИЋ У ПОСЕТИ ЛЕСКОВАЧКОМ ОМЛАДИНСКОМ КЛУБУ
10.02.2023.
Премијерка Брнабић представила резултате рада Владе у Лебану
10.02.2023.
МИНИСТАР ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ ХУСЕИН МЕМИЋ У ПОСЕТИ ЛЕСКОВАЧКОМ ОМЛАДИНСКОМ КЛУБУ
10.02.2023.
Премијерка Брнабић представила резултате рада Владе у Лебану
10.02.2023.
Из буџета Града Лесковца данас је на име финансирања редовног рада политичких субјеката исплаћена сума од 325.390,00 динара.
На основу Закона о финансирању политичких активности, који предвиђа да се за ову намену определи 0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе, за текућу годину је из градског буџета за финансирање редовног рада политичких странака планиран износ од 4.140.000 динара.
Након што су измирене све доспеле обавезе, у буџету Града Лесковца се данас налази 678 милиона динара.