ДЕВЕТ ГОДИНА СЕ АКТИВНО СПРОВОДЕ АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Радови на путу Лесковац-Вучје полако се приводе крају
22.09.2022.
Остати свој и слободан – филм првенац редитеља Миодрага Мишка Пејчића
22.09.2022.
Радови на путу Лесковац-Вучје полако се приводе крају
22.09.2022.
Остати свој и слободан – филм првенац редитеља Миодрага Мишка Пејчића
22.09.2022.
Заштита животне средине мора бити један од приоритета сваке локалне самоуправе.
Циљ локалне самоуправе града Лесковца на челу са градоначелником др сци. мед. Гораном Цветановићем јесте да се обезбеди здраво окружење, искорене лоше навике и ојача еколошка свест, да се максимално ангажују капацитети обновљивих извора енергије, како би се грађанима омогућила здрава животна средина у којој ће да живе и раде, а планета сачувала за будуће генерације.
Акција чишћења „дивљих“ депонија на територији Лесковца започета је пре девет година, септембра 2013. године на иницијативу градоначелника Цветановића. Спровођена је до априла 2015. године, када је прерасла у уређење и сређивање јавних површина на територији града.
Пре почетка акције, податк о броју нелегалних одлагалишта отпада износсио је 98, међутим, на терену се показало да их је много више, да су „дивље“ депоније лоциране, углавном, на местима „високог ризика“ по животну средину и здравље људи - поред пластеника, на обалама река, у каналима за заштиту од поплава, у насељеним местима, у близини школа, те да ће бити потребно уложити велике напоре да она успе. И активно се радило на томе.
У акцији су све време учествовале релевантне институције - Одељење за заштиту животне средине, ЈКП „Комуналац“/ЈКП „Грделица“, PWW и Комунална милиција, али и велики број грађана, који су се самоиницијативно укључивали у активности, на шта смо веома поносни. Акцијом је очишћена више од 650 локација и депоновано преко 7000 тона смећа. Поједине очишћене локације приведене су својој намени, односно, вршена је рекултивација простора садњом и озелењавањем. Посађено је више од 4000 садница тополе и четинара, а на појединим површинама саграђена су и дечја игралишта.
Све ово не би могло да се успешно спроведе без добре опреме, стога ће Град и у наредном периоду наставити да осавремењава механизацију јавно комуналних предузећа чија је делатност уређење и очување јавних површина на територији града.
Од 2013. године у обнову механизације уложено је скоро 300 милиона динара и то: ЈКП „Комуналац“ – 160 милиона динара, ЈКП „Грделица“ – преко 80 милиона динара и ЈКП „Водовод“ – преко 54 милиона динара.