Из градског буџета за ЈКП Комуналац и ЈКП Грделица исплаћено преко 16,5 милиона динара

У Лесковцу отворен нови салон намештаја – Вин намештај
19.05.2023.
Из буџета града данас за зараде запосленима исплаћено 118,9 милиона динара
19.05.2023.
У Лесковцу отворен нови салон намештаја – Вин намештај
19.05.2023.
Из буџета града данас за зараде запосленима исплаћено 118,9 милиона динара
19.05.2023.
За услуге које пружају ЈКП Комуналац и ЈКП Грделица данас је из градског буџета исплаћена сума од 16.545.842,94 динара.
ЈКП Комуналцу је за одржавање јавне хигијене, хоризонталне саобраћајне сигнализације, поткресивање грана дрвећа, зоохигијене и одржавање јавних тоалета исплаћено 13.143.317,75 динара, док је ЈКП Грделици за одржавање уличних сливника, јавне хигијене и за цветни садни материјал исплаћен износ од 3.402.525,19 динара.
Захваљујући стабилним финансијама, град Лесковац све своје обавезе измирује на време. На рачуну града Лесковца данас се налази износ од 884 милиона динара.