Из буџета града данас за зараде запосленима исплаћено 118,9 милиона динара

Из градског буџета за ЈКП Комуналац и ЈКП Грделица исплаћено преко 16,5 милиона динара
19.05.2023.
Локална самоуправа града Лесковца више није кредитно задужена
22.05.2023.
Из градског буџета за ЈКП Комуналац и ЈКП Грделица исплаћено преко 16,5 милиона динара
19.05.2023.
Локална самоуправа града Лесковца више није кредитно задужена
22.05.2023.
Из буџета града Лесковца данас је исплаћено 118.971.475,28 динара за плате запослених.
Плате су исплаћене запосленима у Градској управи града Лесковца и код директних и индиректних корисника буџета и то у Градском правобранилаштву, Туристичкој организацији, ПУ Вукица Митровић, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање у образовању, Установи за одрасле и старије, СРЦ Дубочица, установама културе.
И поред свих редовних исплата, на рачуну буџета града данас се налази 884 милиона динара.