Постројењу за пречишћавање отпадних вода обезбеђено непрекидно и стабилно снабдевање електричном енергијом

Асфалтирана улица у Разгојни која води до школе
12.04.2023.
Подељена 20 сертификата ромкињама које су завршиле обуке и курсеве
12.04.2023.
Асфалтирана улица у Разгојни која води до школе
12.04.2023.
Подељена 20 сертификата ромкињама које су завршиле обуке и курсеве
12.04.2023.
Постројење за пречишћавање отпадних вода се снабдева електричном енергијом правца Злокућана преко трасе три далековода.
Град Лесковац је у претходном периоду обезбедио пројектно техничку документацију за реконструкцију,  дозволу за изградњу, легализацију и упис у Катастар подземних водова све три трасе далековода.
У току данашњег дана након обезбеђених свих предуслова извршено је повезивање и стављен је под напон подземни вод од трафостанице у кругу Постројења за прешћавање отпадних вода до трафостанице Маринковић и тиме обезбеђено двоструко напајање што Постројењу омогућава непрекидно и стабилно снабдевање електричном енергијом. На овај начин је омогућено неометано функционисање Постројења а уједно се стварају услови за реконструкцију све три трасе далековода, што нас очекује у будућем периоду.