Подељена 20 сертификата ромкињама које су завршиле обуке и курсеве

Постројењу за пречишћавање отпадних вода обезбеђено непрекидно и стабилно снабдевање електричном енергијом
12.04.2023.
Паковање и дистрибуција пакета помоћи за пензионере и социјално угрожене се наставља и данас
12.04.2023.
Постројењу за пречишћавање отпадних вода обезбеђено непрекидно и стабилно снабдевање електричном енергијом
12.04.2023.
Паковање и дистрибуција пакета помоћи за пензионере и социјално угрожене се наставља и данас
12.04.2023.
У Центру за стручно усавршавање у образовању организација Роса из Лесковца поделила је сертификате о супешном завршеним обукама 20 ромкињама које су курсеве завршиле преко адакемије Оксфорд.