Град Лесковац без дана кашњења измирује своје обавезе – за трошкове превоза запосленим у области образовања исплаћено 2,8 милиона динара

За нови софтвер,  за Е матичара, андроид апликацију града Лесковца, Е писмонишу град Лесковац исплатио је 20.994.000 динара
10.01.2023.
Ухапшен због крађе и наношење тешких телесних поверда
10.01.2023.
За нови софтвер,  за Е матичара, андроид апликацију града Лесковца, Е писмонишу град Лесковац исплатио је 20.994.000 динара
10.01.2023.
Ухапшен због крађе и наношење тешких телесних поверда
10.01.2023.
Данас је из градског буџета на име трошкова превоза за запослене у основном и средњем образовању исплаћен износ од 2.777.983 динара, чиме су измирене све досад доспеле обавезе по том основу. У протеклој години за трошкове превоза у обазовању је укупно исплаћено 38.263.691 динара.
Подсећамо да су у прошлој недељи измирене и све обавезе по oснову јубиларних награда у основном и средњем образовању за 2022. годину, у укупном износу од 31.857.071.
Град Лесковац наставља да без дана кашњења измирује све своје обавезе, како према запосленима, тако и све оне које доспеју у ЦРФ-у. У градском буџету се на данашњи дан налази 669 милиона динара.