За нови софтвер,  за Е матичара, андроид апликацију града Лесковца, Е писмонишу град Лесковац исплатио је 20.994.000 динара

Глумац Народног позоришта поред четири пресуде још увек чека да га врате на посао
10.01.2023.
Град Лесковац без дана кашњења измирује своје обавезе – за трошкове превоза запосленим у области образовања исплаћено 2,8 милиона динара
10.01.2023.
Глумац Народног позоришта поред четири пресуде још увек чека да га врате на посао
10.01.2023.
Град Лесковац без дана кашњења измирује своје обавезе – за трошкове превоза запосленим у области образовања исплаћено 2,8 милиона динара
10.01.2023.
Град Лесковац је фирми Inception исплатио 20.994.000 динара на име израде, инсталирања, одржавања софтвера који су били потребни ради боље сарадње и комуникације са грађанима, као и ради ефикаснијег функционисања Градске управе, као и за обуку запослених.
У питању је софтвер за нову информативну, модерну, једноставну и ефикасну веб презентацију града Лесковца, за андроид апликацију града Лесковца која је доступна на платформи Google play и која је повезана са новом званичном презентацијом града Лесковца.
Затим, еМатичар, портал са ког се може директрно попунити и проследити образац захтева за издавање извода и уверења из матичих књига и књига држављања, као и јединствена платформа еПисмоноша која ће омогућити квалификовану електронску доставу документације унутар Градске управе, као и у комуникацији Градске управе са грађанима и привредом.