ИСПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ЈКП ГРДЕЛИЦА И ПУ ВУКИЦА МИТРОВИЋ

ЗА ВИКЕНД ПОЧИЊЕ ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА НАЈМЛАЂЕ ЛЕСКОВЧАНЕ
15.12.2022.
ОДРЖАН 14. АГРОЛИДЕР
16.12.2022.
ЗА ВИКЕНД ПОЧИЊЕ ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА НАЈМЛАЂЕ ЛЕСКОВЧАНЕ
15.12.2022.
ОДРЖАН 14. АГРОЛИДЕР
16.12.2022.
Данас је из буџета града на име трошкова ПУ Вукица Митровић исплаћено 1,7 милиона динара.
Истовремено, за Јавно комунално предузеће Грделица опредељен је износ од 2,3 милиона динара усмерених ка одржавању зеленила, чистоће, одржавању јавних чесми и за цветни материјал.
Стање у градској каси на данашњи дан износи 917 милиона динара. Све приспеле обавезе измирују се редовно, без дана кашњења.