ЗА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ И ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ОКО 10.5 МИЛИОНА ДИНАРА

ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ИСПЛАЋЕНО ПРЕКО 82 МИЛИОНА ДИНАРА
20.10.2022.
Сутра без струје четири улице у Лесковцу
20.10.2022.
ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ИСПЛАЋЕНО ПРЕКО 82 МИЛИОНА ДИНАРА
20.10.2022.
Сутра без струје четири улице у Лесковцу
20.10.2022.
Данас је из градског буџета за сервисирање редовних обавеза исплаћено скоро 10,5 милиона динара.
Од те суме, за ЈКП „Комуналац“ опредељен је износ од 8,6 милиона динара, на име трошкова зоохигијене и одржавања зеленила, а за ЈКП „Грделица“ износ од 1,9 милиона, усмерених ка одржавању зеленила.
Стање у градској каси на данашњи дан износи 874 милиона динара. Све приспеле обавезе измирују се редовно, без дана кашњења.