ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ИСПЛАЋЕНО ПРЕКО 82 МИЛИОНА ДИНАРА

43 године постојања Технолошког факултета
18.10.2022.
ЗА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ И ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ОКО 10.5 МИЛИОНА ДИНАРА
20.10.2022.
43 године постојања Технолошког факултета
18.10.2022.
ЗА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ И ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ОКО 10.5 МИЛИОНА ДИНАРА
20.10.2022.
Данас је из градског буџета на име зарада запослених у области културе, као и за установу примарне здравствне заштите, Центру за стручно усавршавање у обазовању и Спортско рекреативног центра Дубочица исплаћена сума од око 25 милиона динара.
Након што је са јучерашњим даном за зараде запослених у Градској управи, Градском правобранилаштву, Центру за социјални рад, ТОЛ-у и Установи за одрасле и старије исплаћен износ од 57,4 милиона динара, град је измирио све своје до сада доспеле обавезе по овом питању.
Плате у јавном сектору исплаћују се благовремено, у складу са законом.