ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Почела реконструкција последње улице у Лесковцу која је поплочана коцком
09.08.2022.
АСФАЛТИРА СЕ ДЕОНИЦА ПУТА У СЕЛУ ПРЕДЕЈАНЕ
10.08.2022.
Почела реконструкција последње улице у Лесковцу која је поплочана коцком
09.08.2022.
АСФАЛТИРА СЕ ДЕОНИЦА ПУТА У СЕЛУ ПРЕДЕЈАНЕ
10.08.2022.
Градска управа града Лесковца-Одељење за финансије-Одсек локалне пореске администрације обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да:
- III аконтација пореза на имовину доспева за плаћање 15. августа 2022. године.
Обавештавају се порески обвезници да своје обавезе благовремено измире, јер се на износ аконтације која није плаћена до наведеног рока плаћа камата у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.