ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ДРАГАНА БЕЛЕНЗАДА ПОНОВО ИЗАБРАНА ЗА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА
11.05.2022.
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ „Временом плови, моду улови“
12.05.2022.
ДРАГАНА БЕЛЕНЗАДА ПОНОВО ИЗАБРАНА ЗА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА
11.05.2022.
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ „Временом плови, моду улови“
12.05.2022.
Градска управа града Лесковца-Одељење за финансије-Одсек локалне пореске администрације обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да:
  • II аконтација пореза на имовину
доспева за плаћање 16. маја 2022. године.
Обавештавају се порески обвезници да своје обавезе благовремено измире, јер се на износ аконтације која није плаћена до наведеног рока плаћа камата у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.