ДРАГАНА БЕЛЕНЗАДА ПОНОВО ИЗАБРАНА ЗА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА

Дечји музејон – радионица за радознале и креативце
11.05.2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
11.05.2022.
Дечји музејон – радионица за радознале и креативце
11.05.2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
11.05.2022.
На данашњем, тридесет и четвртом, редовном заседању Скупштине Друштва Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, Драгана Белензада је поново изабрана за обављање функције директора ове агенције.
Након прве тачке и усвајања записника са претходне седнице, у оквиру друге тачке се одлучивало о избору за директора Центра. Председник Комисије за расписивање, односно спровођење конкурса, тј. избор директора и председник општине Лебане, Иван Богдановић, је данас известио председника и чланове Скупштине о раду комисије и образложио предлог одлуке о именовању директора.
Богдановић је казао да је на конкурс расписан 1.4.2022. године у дневном листу Блиц и новинама Нова наша реч, стигла једна пријава, пријава Драгане Белензаде, те да је након обављеног интервуја са кандидаткињом донет предлог за данашњу Скупштину да иста буде кандидат за новог директора Центра јер испуњава све услове и прошла је интервју са комисијом.
У оквиру ове тачке обратио се председник Скупштине Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа и градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић који је говорио о раду Центра и нагласио да је за време његовог мандата ова агенција реализовала преко 20 пројеката чија је вредност око 7 милиона евра из области туризма, заштите животне средине, јачања капацитета запослених у јединицама локалних самоуправа за припрему и имплементацију пројеката, омогућен је нови садржај намењен општој рекреацији, уређени су паркови, постављени модерни мобилијари, урађена је реконструкција и адаптација вртића, школа, енергетска ефикасност објеката.
Говорећи о досадашњем раду Драгане Белензаде председник Цветановић је казао:
„Драгана Белензада је руководила Центром од 2017. године. За време трајања њеног мандата Центар је предузимао акције у сврху остварења своје регионалне мисије и циљева који су одређени оснивачким актима и одлукама Скупштине оснивача Центра. Сходно закључцима Скупштине оснивача Центра, припремани су локални, регионални и међународни пројекти, као и пројекти који имају регионални карактер.
Успешна сарадња са оснивачима је резултирала реализацијом два пројеката:
,,Партнерство и изградња капацитета - пут до одрживог развоја’’ којим је остварено институционално умрежавање и развој партнерства за сарадњу између јединица локалне самоуправе из Јабланичког и Пчињског округа и развојних институција из Северне Македоније. На међународном форуму за повезивање и умрежавање јединица локалних самоуправа из оба округа из Србије и развојних институција из Северне Македоније 15 градова тј. општина је потписало меморандум о сарадњи.
Пројекат ,,Паметна специјализаија - полуга регионалног развоја’’ који доприноси повећаној информисаности субјеката регионалног развоја о значају увођења паметне специјализације као модела регионалног развоја оба округа, уз успостављање међународне сарадње и изградњу капацитета субјеката регионалног развоја у области планирања и примене паметне специјализације. Ове пројекте је суфинансирала Развојна агенција Србије.
Успешна сарадња са ресорним министарствима, и ту морам да потенцирам Министарство без портфеља задужено за демографију и популациону политику и Министарство за иновације и технолошки развој је допринела да Центар учествује у припреми, имплементацији и мониторингу локалних и регионалних пројеката са циљем усклађивања рада и родитељства, подстицајем запошљавања младих кроз финансијску подршку за започињање посла и развојем женског предузетништва. 152 кандидата је добило грантове за започињање и унапређење свог пословања.
Европска унија је кроз Интерег ИПА ЦБЦ програм Бугарска-Србија суфинансирала пројекат ,,Магија синергије’’. Захваљујући овом пројекту град Лесковац је добио још једну туристичку манифестацију ,,Дани лесковачке мућкалице’’ као и возић ,,Роштиљко’’ који је на опет на улицама града, доступан грађанима и туристима који уживају у туристичким атракцијама града. Створено је партнерство и пријатељство између нашег града и Елин Пелина из Бугарске.
Пројекат ,,Повезивање бисера’’ је суфинансира Европска унија кроз Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Србија-Северна Македонија. Пројектом се стварају услови за унапређење квалитета и видљивости регионалне прекограничне туристичке понуде. Предвиђене су радови на туристичкој инфраструктури, употреба ИТ паметних решења, развој заједничке туристичке веб платформе и развој интерактивног система тумачења путем QR кодова, организација Зелених викенда и израда заједничког вишејезичног туристичког водича „књига информација о месту намењена посетиоцима или туристима.“
Градоначелник је поменуо и друге пројекте које је Центар у претходном периоду реализовао и закључио: „Центар је поставио основе регионалног стратешког планирања и развоја заснованог на потребама наше заједнице, уз константну изградњу капацитета свих заинтересованих страна, као предуслова успешног развоја и наставиће у том правцу да делује, уз константно неговање односа са оснивачима, донаторима и надлежним министарствима.“
Председник Скупштине Центра Цветановић се на крају свог обраћања захвалио свим члановима Скупштине и нагласио да сви заједно улажу доста енергије у реализацију пројеката, те нагласио да се све ради уз међусобно поштовање, слогу и разумевање, те да су сваке сугестије и предлози уважавани што је омогућило развој заједнице и напредак привреде.
„Подсетићу да је само у Лесковцу у протеклој години отворено 2041 радно место што показује велики развој предузетништва и отварање нових радних места, и даље напредак просвете, здравства. Што се тиче госпође Белензаде, сматрам да је она права особа на правом месту која је увек добро организовала активности Центра, и што је још важније са значајним резултатима. Седам милиона евра реализованих пројеката је импозантна сума, али треба поставти још значајнији циљ за наредни период са 10 милиона евра за пројекте у локалним самоуправама Јабланичког и Пчињског округа.“
Након обраћања председника Цветановића уследило је гласање и Драгана Белензада је данас једногласно изабрана за директора Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа на период од четири године
Драгана Белензада се обратила скупу и  издвојила неке од значајнијих пројеката спроведених у претходне четири године попут, Подршка развоју приватног сектора на југу и југозападу Србије, Радимо за бољу будућност деце I и II, Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи - Савет Европе, Партнерство и изградња капацитета пут до одрживог развоја, Иновативни импулси, Паметна специјализација полуга регионалног развоја, Магија Синергије, Линк уп Сербија II и Повезивање бисера и рекла:
„У складу за Законом о регионалном развоју, уговорима са РАС и Фондом за развој у протеклих пет година: одржано је преко 220 обука, око 2800 учесника је активно учествовало на обукама. Центар је пружио 178 консалтинг услуга клијентима, 67 фирми је добило услугу менторинга . Организована су 6 Б2Б сустрета на којима је учествовало преко 350 учесника из земље и иностранства. Пружена је директна и индиректна подршка у виду доделе грантова, саветодавних услуга и прослеђивања информација за доступне изворе финансирања. Укупна вредност додељених грантова је преко 800.000 евра. Учестовали смо у изради преко 20 стратешких докумената као чланови радних група или директно радили на изради тих докумената.“
Говорила је и о будућем раду на пројектима као што је пројекат ,,Зелени таласи“ који финансира ЕУ Про плус програм са укупном вредности око 50.000 евра. Циљ пројекта је побољшати одрживост, конкурентност и створити могућности за озелењавање малих и средњих предузећа у Јабланичком и Пчињском округу.
Директорка Белензада се након тога захвалила председнику Скупштине Центра др Горану Цветановићу на подршци захваљујући којој су успели да унапреде сарадњу и успоставе боље односе са локалним самоуправама и свим оснивачима на разумевању и подршци, као и колегама из Центра.