Реконструкција моста преко Козарачке реке у току године

Породиљама исплаћена помоћ у вредности од милион и 360 хиљада динара
02.06.2021.
Спортисти из Лесковца на одличан начин презентују град
02.06.2021.
Породиљама исплаћена помоћ у вредности од милион и 360 хиљада динара
02.06.2021.
Спортисти из Лесковца на одличан начин презентују град
02.06.2021.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је предметне радове који су у вези са реконструкцијом моста преко Козарачке реке у грделичком крају на државном путу другог реда број 438 и приступних саобраћајница предвидело предлогом ребаланса Програма пословања овог ЈП за 2021. годину.

Сва пројекта документација за ивођење радова је завршена и за исту је исходовано решење за извођење радова на реконструкцији моста и приступних саобраћајница од надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. По усвајању ребаланса Програма пословања за 2021. годину, приступиће се јавној набавци за поменуте радове.

Наведени радови су одраз одличне сарадње Савета месне заједнице Грделица и Јавног предузећа „Путеви Србије“.