Градско веће одржало седницу

Школа за текстил и дизајн сакупила 21 300 динара за лечење Стефана Павловића
20.05.2021.
„Дуо Модерато“ вечерас у ЛКЦ-у
21.05.2021.
Школа за текстил и дизајн сакупила 21 300 динара за лечење Стефана Павловића
20.05.2021.
„Дуо Модерато“ вечерас у ЛКЦ-у
21.05.2021.

На данашњој седници Градско веће је усвојило извештај о реализацији пројекта „Пројектовање и изградња главног колектора за ЦППОВ Лесковац“, а након тога је руководилац пројекта Будимир Стојиљковић, пошто је успешно обавио свој посао, разрешен са своје дужности.

На седници је усвојен тромесечни извештај за први квартал о праћењу рада јавних и јанвно-комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљењао раду за период од 1. 1. 2021. године до 31. 3. текуће године. Усвојена је и одлука о расподели добити ЈКП „Водовод“ за 2020. годину. Вишак од 334 000 динара биће намењен за покривање ранијих дугова.

Вишак се појавио и код ЈП „Урбанизам и изградња“ у висини од милион и 81 хиљаду динара. Слађана Илић, овлашћено лице овог предузећа, навела је како је ово показатељ доброг рада.

ЈКП „Топлана“ добило је сагласност да може приступити програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији, односно кроз фазу V под условима нацрта уговора о коришћењу средства зајма, који ће добити од иностране банке у вредности од 2 милиона динара.

Министарство рударства и енергетике је расписало Јавни позив локалним самоуправама за доделу средстава за реализациију Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, град Лесковац је одлучио да учествује на овом Јавном позиву.

Такође, већници су дали сагласност за спровођење дезинсекције и дератизације на територији града Лесковца.