НСЗ: Редовна и привремена новчана накнада

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа реализовао преко 20 пројеката у износу од 7 милиона евра
20.04.2021.
Код 14 пензионера потрврђена корона
20.04.2021.
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа реализовао преко 20 пројеката у износу од 7 милиона евра
20.04.2021.
Код 14 пензионера потрврђена корона
20.04.2021.

Национална служба за запошљавање дала је обавештење да ће се преко Банке Поштанска штедионица извршити исплата:

1. Редовне новчане накнаде незапосленим лицима за март 2021. године у среду 21. 4 . 2021. године;

2. Привремене новчане накнаде лицима која живе на територији и изван територије АП Косова и Метохије, за март 2021. године у четвртак 22. 4. 2021. године.