Обавештење локалне пореске администрације

Још једна теретана на отвореном иза Технолошког факултета
13.05.2024.
ОШ Милутин Смиљковић у Винарцу обележила свој дан (видео)
14.05.2024.
Још једна теретана на отвореном иза Технолошког факултета
13.05.2024.
ОШ Милутин Смиљковић у Винарцу обележила свој дан (видео)
14.05.2024.
Градска управа града Лесковца – Одељење за финансије – Одсек локалне пореске администрације
обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да:
  • II аконтација пореза на имовину за 2024. годину
доспева за плаћање 15. маја 2024. године.
Моле се обвезници да своје обавезе благовремено плате, јер се на износ аконтације која није
плаћена до наведеног рока плаћа камата у складу са законом којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.