Међународна сарадња Аустријског Археолошког Института у Бечу, Археолошког Института у Београду и Народног музеја у Лесковцу

За трим стазу на брду Хисар град Лесковац издвојио 1.8 милиона динара
19.03.2024.
Засијао мост који спаја улице Доктора Кашиковића и Милоша Обилића
20.03.2024.
За трим стазу на брду Хисар град Лесковац издвојио 1.8 милиона динара
19.03.2024.
Засијао мост који спаја улице Доктора Кашиковића и Милоша Обилића
20.03.2024.
Од 11. до 22. марта 2024. године, у Народном музеју у Лесковцу, у току
је реализација пролећне кампање пројекта истраживање праисторијског
локалитета Свињаричка Чука у селу Штулац, код Лебана. У питању је
међународна сарадња три институције: Аустријског Археолошког Института у
Бечу (Аустрија), на челу са др Барбаром Хорејш, Археолошког Института у
Београду, на челу са др Александром Булатовићем и Народног музеја у
Лесковцу, са вишим кустосом Владимиром Стевановићем, руковаоцем
Праисторијске збирке музеја.

Током наведеног периода, стручњаци из наведених институција ће радити на
обради и документацији археолошког материјала прикупљеног са
систематских археолошких ископавања на локалитету Свињаричка Чука,
претходних година.

Додатном и даљом обрадом овог материјала, предмети и подаци добијени
током археолошких истраживања ће се наћи у новим научним публикацијама и
донети ново светло у стручној и широј јавности о животу у праисторији
унутар Лесковачке котлине, али и централног Балкана. Такође, циљ
овогодишње кампање је припрема за презентацију материјала са локалитета
широј јавности у 2025. години, која је на нивоу Републике Србије
предвиђена за Годину Археологије.