За зараде васпитачица, путних трошкова, накнада породиља из буџета града исплаћено 45.314.059 динара

Конкурс Народног музеја Лесковац за излагачку сезону 2024. године
21.12.2023.
Потписан уговор о изградњи канализационе мреже у 16 насељених места у Лесковцу
21.12.2023.
Конкурс Народног музеја Лесковац за излагачку сезону 2024. године
21.12.2023.
Потписан уговор о изградњи канализационе мреже у 16 насељених места у Лесковцу
21.12.2023.
Из буџета града Лесковца данас је исплаћено укупно 45.314.059 динара на име зараде запосленима у ПУ Вукица Митровић, редовних трошкова образовних установа, установа културе и месних заједница, накнада породиљама, путних трошкова запосленима у Градској управи, Народном позоришту за припрему представе.
Зараде запосленима у ПУ Вукица Митровић исплаћене су у износу од 31.517.772 динара, за путне трошкове запослених у ГУ, редовне трошкове наведених институција, накнаду за 38 породиља исплаћено је укупно 12.661.937 динара, док је позоришту за припрему предстојеће дечје представе исплаћено 1.134.350 динара.