Конкурс Народног музеја Лесковац за излагачку сезону 2024. године

ЕКОнцерт градског дечјег хора „Звездице“
20.12.2023.
За зараде васпитачица, путних трошкова, накнада породиља из буџета града исплаћено 45.314.059 динара
21.12.2023.
ЕКОнцерт градског дечјег хора „Звездице“
20.12.2023.
За зараде васпитачица, путних трошкова, накнада породиља из буџета града исплаћено 45.314.059 динара
21.12.2023.
Народни музеј Лесковац  расписује конкурс за излагачку 2024. годину. На конкурс се могу пријавити сви заинтересовани ствараоци, ликовни и визуелни уметници, млади уметници, уметници који су се потврдили својом уметничком биографијом и стекли релевантне уметничке референце. Конкурс је отворен и за ауторске пројекте из области ликовне, примењене и уметности проширених медија.
За конкурс је неопходно доставити:
  1. Опис пројекта, концепцију изложбе са техничким описом (до једне стране текста А4)
  2. До 10 фотографија радова који се предлажу за изложбу.
  3. Професионалну биографију.
  4. Предлог додатних програма ( уколико су планирани током трајања изложбе, јавно вођење кроз изложбу, радионице и сл)
  5. Техничку спецификацију (број потребних постамената, стакала. )
Народни музеј Лесковац, излагачима обезбеђује штампање типског каталога, плаката и позивница за изложбу као и смештај и путне трошкове аутора.
Пријаве са потребном документацијом треба доставити најкасније до 25.јануара  2024. године електронским путем на: radmila.krstic@muzejleskovac.rs
Резултати конкурса  ће бити објављени на сајту Народног музеја Лесковац www.muzejleskovac.rs/izlozbe/ , 15 фебруара  2024. године.