Градоначелник посетио ЈКП Водовод

Сутра без струје три улице у Лесковцу
27.01.2023.
Годишњи план акција за 2023. планинарског друштва Дубочица
30.01.2023.
Сутра без струје три улице у Лесковцу
27.01.2023.
Годишњи план акција за 2023. планинарског друштва Дубочица
30.01.2023.
Градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић посетио је данас са својим сарадницима Јавно комунално предузеће „Водовод“. Истичући да ЈКП "Водовод" пружа услуге везане за егзистенцијалне потребе сваког од нас, градоначелник Цветановић је подвукао да је стабилно водоснабдевање и побољшање квалитета услуга приоритет, визија и мисија овог предузећа и да је важно да поверене послове обавља на најбољи могући начин за добро функционисање нашег града.
Градоначелник Цветановић је данас истакао да је обилизак уприличен како би руководство представило досадашњи рад, планове, изнело евентуалне проблеме са којима се суочава, као и потребе у даљем пословању. Један од повода данашњег обиласка овог предузећа је и набавка нове опреме у вредности од 19,3 милиона динара, смештена у другом делу предузећа, у Влајковој улици.
„У оквиру последње набавке Водовод је инвестирао у нову опрему и возила, у укупној вредности од 19,3 милиона динара. Набављени су нова аутоцистерна за отпадне воде (16,5 милиона динара, са учешћем града од 9,2 милиона), два теренска возила вредности 2 милиона динара, за потребе Постројења за пречишћавање отпадних вода у Богојевцу и Постројења за прераду воде у Горини, Водовод је издвојио и 700.000 динара за набавку коморе за сачмарење водомера и припадајућег компресора. Ако на ово улагање од 19,3 милиона додамо све оно што смо уложили откад смо преузели одговорност, само у механизацију је уложено 73,8 милиона динара“, истакао је градоначелник Цветановић.
Градоначелник је подсетио да је од преузимања одговорности до сада у објекте за пречишћавање отпадних вода уложено 26 милиона евра. У линију воде 10,4 милиона евра, линију муља 497,5 милиона динара и у колектор у 464 милиона динара. Подсетио је и да је претходно руководство коштало град неколико милиона евра за уништен колектор који је само 10% био у функцији. Додао је да ће ускоро почети реализација ОРИО програма и изградње канализације у 16 насељених места. Градоначелник је данас казао да годишње одржавање фабрике за пречишћавање отпадних вода износи 211 милиона динара те директора Водовода упутио да образложи детаље око начина функционисања фабрике и око решавања спора који град води са предузећем Црна Трава везаног за колектор.
Директор Водовода Станиша Ристић је данас казао да ће Постројење за прешћавање отпадних вода радити сваког дана у три смене, те да трошкови у које између осталог спадају трошкови електричне енергије 35 милиона динара, трошкови за запослене износе 32 милиона динара, трошкови хемикалија 16,5 милиона, горива 1,6 милиона динара, остали материјали 2,7 милиона, анализа акредитоване лабораторије 600 хиљаде динара, остали трошкови пословања 5 милиона динара, трошкови осигурања 10 милиона динара, режијски трошкови 1,1 милион динара, амортизација 50 милиона динара, трошкови одвожења и депоновања муља 35 милиона динара, одвожење комуналног отпада из процеса производње 3 милиона динара, и трошкови одржавања, сервисирања и поправке 19 милиона динара, што је укупно 211,5 милиона динара на годишњем нивоу и додао да ће трошкове покривати грађани који имају водоводну и канализациону мрежу што ће на месечном нивоу износити између 50 и 60 динара по метру кубном.
Са свим аспектима пословања Јавно комуналног предузећа „Водовод“ Лесковац, спроведеним активностима у претходној години, улагањима у опрему и механизацију, као и са плановима за текућу годину, јавност je кроз презентацију упознала Вања Кузмановић, технички директор. Том приликом су представљени резултати рада Водовода у претходној години, новине у пословању, као и планови за текућу годину. Од активности реализованих у претходној години треба навести радове на чишћењу две предбране на Црцавачком потоку, модернизацију СКАДА система, као и санацију две велике хаварије. Међу плановима за текућу годину је реконструкција водоводне мреже у Норвежанској и у улици Томе Костића у Братмиловцу, набавка камиона кипера, цистерне за воду и др. 
Градоначелник Цветановић је данас најавио, у наредном периоду ће посетити и остала јавна и јавно комунална предузећа и установе на територији Града Лесковца, са циљем да се, кроз извештаје руководства, јавност упозна са њиховим радом, краткорочним и дугорочним плановима пословања и нагласио да многа предузећа, као и приватни партнери траже повећање цене својих услуга, додао да се очекује повећање цена у току фебруара, након тога без повећања у наредних годину и по дана, а у наредном периоду усклађивање цена.
Након конференције у управној згради објекта, градоначелник се у друштву сарадника, руководиоца Водовода и медија упутио до објекта у Влајковој улици где су приказана возила као и начин рада лабораторије за контролисање и оверавање исправности водомера.