СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕДОВНА ПРОБА СИСТЕМА ЈАВНОГ УЗБУЊИВАЊА
27.12.2022.
Распоред рада Дома здравља Лесковац у време празника
27.12.2022.
РЕДОВНА ПРОБА СИСТЕМА ЈАВНОГ УЗБУЊИВАЊА
27.12.2022.
Распоред рада Дома здравља Лесковац у време празника
27.12.2022.
Град Лесковац приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца.
Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa развоја. Посебна пажња се посвећује проналаску решења за климатске и изазове заштите животне средине, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе, те подстицање развоја урбаних подручја. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.
Позивају се сви заинтересовани грађани и грађанке да дају свој допринос у изради Стратегије одговором на упитник о различитим aспектима квалитета живота на територији на којој живе.
Подаци добијени кроз овај упитник користиће се за израду анализе постојећег стања, сагледавање развојних потенцијала и изазова, као и у процесу дефинисања развојних потреба и биће представљени на серији тематских округлих столова који ће бити организовани у наредном периоду.  
Попуњавање упитника је анонимно. Упитник се може попунити ОВДЕ, најкасније до 13.01.2023.
Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус
https://www.gradleskovac.org/index.php/e-uprava/upitnik