ПОДАЦИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

МИЛИОН И 260 ХИЉАДА ДИНАРА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА
10.11.2022.
РЕДОВНА ИСПЛАТА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА
10.11.2022.
МИЛИОН И 260 ХИЉАДА ДИНАРА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА
10.11.2022.
РЕДОВНА ИСПЛАТА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА
10.11.2022.
Према званичним публикованим статистичким подацима у вези броја умрлих, рођених и унутрашњих миграција за период од 2011-2021. године, за подручје града Лесковца може се закључити да је по основу негативног природног прираштаја број становника смањен за 11.536, док је као последица унутрашњих миграција број становника смањен за 3.519, укупно 15.126 становника.
Посматрајући јавно доступне податке, на сајту Републичког завода за статистику за град Лесковац, у периоду од 2000. до данас, могу се извући неки од следећих закључака:
Број новорођенчади 2001. године на територији града Лесковца био је 1762, да би се сваке наредне године битно смањивао и до 2012. смањио на 1155, а на том броју се и одржава и до данас. Управо је у периоду од 2000. године и касније услед битног смањења новорођенчади највише нарушена староносна структура, тако да сада, двадесет година касније, имамо мањи број жена (младих) у репродуктивном периоду.
Са друге стране, број умрлих, у апсолутним бројевима, од 2000. до 2019. био је у распону од 2021-2197 умрлих. Републички завод за статистику је забележио да је 2020. године било 2377, односно 2793 умрлих 2021. године.
Оно што је сигурно, који год узрок смањења броја становника био, природни прираштај, миграције, неповољна старосна структура, за нас је обавеза више да радимо на мерама популационе политике, што смо чинили до сада, али и да град Лесковац чинимо местом коме ће се млади људи враћати после завршетка студија, или се запошљавати одмах након завршене средње школе.
Да се овој теми озбиљно приступа и на републичком и локалном нивоу, доказ је издвајање Министарства за популациону политику, бригу о породици као посебног министарства. Када је реч о локаној самоуправи града Лесковца константно се спроводе мере за подршку породица са децом попут једнократних помоћи за породиље, ваучера за новорођенчад, ауто-седишта за сву децу рођену на територији Лесковца, помоћ за куповину уџбеника за ученике првог разреда и свих разреда чији су родитељи корисници социјалне помоћи, константно унапређење услова за обављање образовног рада, подршка ученицима и студентима током школовања, као и контуниран рад на унапређењу пословног амбијента ради повећања запослености.