Одржана 62. седница Градског већа

ВОЈНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ „СЕПТЕМБАР 2022“ ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ
16.09.2022.
Код дечјег диспанзера аутом упао у корито Ветернице
16.09.2022.
ВОЈНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ „СЕПТЕМБАР 2022“ ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ
16.09.2022.
Код дечјег диспанзера аутом упао у корито Ветернице
16.09.2022.
Шездесет друга седница Градског већа града Лесковца, одржана данас у сали Скупштине града сазвана је због четири тачака:
  1. Предлог измене и допуне бр. 3 плана набавки за 2022. Годину
  2. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП „Пијаца“ Лесковац
  3. Годишњи Извештај Друштва посебне намене КЕЛЕС ЛЕД д.о.о. Београд за утврђивање остварене уштеде на основу Уговорабр. 404-34/2020-4 од 03.12.2022.
  4. Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у корист града Лесковца за потребе ЈКП „Комуналац“ из Лесковца, у циљу проширења Светоилијског гробља.