Завршена јавна расправа, представљен Нацрт програма гасификације за Лесковац

Обележени „Дани крушке“ у Вучју
19.08.2021.
Филм о Михаилу Обреновићу снимаће се у Лесковцу
19.08.2021.
Обележени „Дани крушке“ у Вучју
19.08.2021.
Филм о Михаилу Обреновићу снимаће се у Лесковцу
19.08.2021.

У скупштинској сали града Лесковца данас је представљен Нацрт програма гасификације за период од 2021. до 2025. године.

Након уводне речи шефа Одељења за друштвене делатности и локални развој Саше Младеновића, Нацрт програма гасификације града је представио координатор тима за израду Милош Илић, члан Градског већа. Координатор тима за израду Нацрта програма гасификације града Лесковца за период од 4 године је истакао важност оваквог стратешког документа и да је један од основних услова за долазак инвеститора, али да такође, нетреба заборавити и еколошки аспект као веома битан када говоримо о загађењу ваздуха.

Увид у Нацрт програма гасификације града, заинтересовани грађани су могли извшити преко званичне странице града Лесковца.

Присутни су својим учешћем, предлозима и сугестијама допоринели изради квалитетније верзије текста. Након завшене дискусије, копнстатовано је да су неопходне минималне измене самог документа и закључено да се Нацрт програма гасификације града Лесковца за период 2021. до 2025. године може послати на усвајање Скупштини града која ће се оджати у наредном периоду.

Јавној расправи су присуствовали дикректори јавних и јавно-комуналних предузећа, руководиоци Одељења Градске управе града, тим за израду програма гасификације града и грађани.