Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа реализовао преко 20 пројеката у износу од 7 милиона евра

У Јабланичком округу 61 особа позитивна на ковид
19.04.2021.
НСЗ: Редовна и привремена новчана накнада
20.04.2021.
У Јабланичком округу 61 особа позитивна на ковид
19.04.2021.
НСЗ: Редовна и привремена новчана накнада
20.04.2021.

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа је институција која иницира, припрема и реализује политике и пројекте регионалног и прекограничног карактера који су одгвор на развојне потребе оба округа, тј. региона. Оснивачи овог Центра су градови и општине Јабланичког и Пчињског округа, представници бизнис сектора и цивилног друштва.

„У претходном временском периоду, за трајање мог мандата и мандата директорке Центра, заједно смо урадили 20 пројеката, а њихова вредност је 7 милиона евра“, рекао је на данашњој конференцији градоначелник Лесковца Горан Цветановић.

„Као један од најзначајнијих пројеката навео бих пројекат 'Подршка развоју приватног сектора на југу и југозападу Србије ПСД', финансиран од стране USAID. Основни циљ пројекта био је унапређење сектора микро, малих и средњих предузећа и предузећа. Учествовало је 70 фирми, а њих 17 добило је грантове за набавку опреме у износу око 200 000 долара. Европска унија је кроз Интерег ИПА програм Бугарска-Србија донатор пројекта Магија синергије. Партнери на пројекту су град Лесковац, Туристичка организација Лесковац и Центар за развој. Циљ пројекта је заједничко деловање на развоју туризма и то на пољу повезивања фестивала, израде заједничких политика развоја туризма и нових туристичких производа. Успешна сарадња Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа се огледа и са Владом Републике Србије“, истакао је градиначелник Лесковца.

Центар своју пажњу поклања микро, малим и средњим предузећима сa којима успешно сарађује кроз пружање услуга подршке.

„Реализација таквих пројеката доприноси јашању њихових капацитета и подизању конкурентности.У претходном периоду у трајању од 4 године, одржано је преко 200 обука, око 2 500 учесника је активно учествовало на обукама. Центар је пружио 178 консалтинг услуга клијентима, урађено је 168 мониторинг посета, 59 фирми је добило услугу мониторинга у трајању од 2 132 сата. Укупна вредност директне и индиректне подршке сектору малих и средњих предузећа износи 82 244 443 динара“, саопштио је Цветановић.

„У претходне 4 године ми смо реализовали 20 пројеката и то у следећим областима: туризам, заштита животне средине, јачање капацитета представника локалних самоуправа за припрему и имплементацију пројеката. Омогућен је нови садржај намењен општој рекреацији, урађени су паркови постављени модерни мобилијари, урађена је реконструкција и адаптација вртића, школа, енергетска ефикасност објеката. Кроз разне донаторске програме, ми смо омогућили да појединци започну своје пословање, а да се постојеће фирме унапреде“, објаснила је директорка „Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа“ Драгана Белензада.

„Захваљујући директној подршци у виду грантова отворено је око 300 нових радних места“, закључила је директорка.