Група грађана “Др Драган Милић” наставља са правном борбом

5.040.968 динара за редовно функционисање Предшколске установе Вукица Митровић
10.07.2024.
Ево ко ће сутра бити без струје
10.07.2024.
5.040.968 динара за редовно функционисање Предшколске установе Вукица Митровић
10.07.2024.
Ево ко ће сутра бити без струје
10.07.2024.
Правни тим Групе грађана “Др Драган Милић” предао је данас жалбу ради поништаја решења
Градске изборне комисије од 6.јула које се односи на извештај о резултатима избора за
одборнике Скупштине Града Ниша одржаних 2.јуна.
Жалбу је Градској изборној комисији за Виши суд у Нишу предао овлашћени заступник Групе
грађана и шеф Изборног штаба Младен Ђурић.
У жалби се у целости као незаконито и неправилно побија наведено решење ГИК од 6.јула а
односи се на то да наведени орган није правилно “применио закон, други пропис или правни акт”.
“Чињенично стање је непотпуно и нетачно утврђено а из утврђених чињеница изведен је
неправилни закључак у погледу чињеничног стања, наводи се у између осталог и жалби.
“Истичемо да је ГИК својим правним и фактичким радњама прекршила одредбу из члана 25.
Закона о локалним изборима која одредба прописује да се ово тело стара о законитом
спровођењу локалних избора и зато је решење од 6.јула незаконито, појаснио је Младен Ђурић.