Настављамо са изградњом теретана на отвореном које испуњавају све потребне стандарде

Изградња потпорног зида и уређење дела корита реке Шаранице у току
22.05.2024.
Сутра без струје 17 улица у Лесковцу
23.05.2024.
Изградња потпорног зида и уређење дела корита реке Шаранице у току
22.05.2024.
Сутра без струје 17 улица у Лесковцу
23.05.2024.
Критике основане, неосноване, злонамерне или конструктивне покретач су унапређења. Због тога добијамо нове идеје и надограђујемо старе. Свесни чињенице да одговорна локална самоуправа брине о сваком сегменту живота наших суграђана, радимо и градимо. 
Остављамо дела која су проистекла из датих обећања и потреба грађана. 
Теретане на отвореном „почеле су да ничу као печурке“, али у време одговорности др сци. мед. Горана Цветановића.
Прве теретане на отвореном у Лесковцу реализоване су преко конкурса Канцеларије за младе за финансирање и суфинансирање омладинских пројеката „Активирај се“ и подржано је више пројеката од 2015. до данас који су се тицали уређења јавних површина на различитим местима у граду, односно изградњу Street Workout паркова и то за време руководства др сци. мед. Горана Цветановића. Имајући у виду да смо свесни значаја оваквих пројеката град Лесковац у сарадњи са невладином организацијом Хелветас подржао је иницијативу грађана за изградњу теретана на отвореном.
Да би се изградиле теретане на отвореном неопходно је да понуђач испуни обавезан Стандард који све справе морају да задовоље, СТАНДАРД:    СРПС ЕН. 16630. 
Овај стандард утврђује опште захтеве за безбедност за производњу, монтирање, контролу, одржавање трајно инсталиране слободно доступне опреме за фитнес на отвореном. Самим тим било који понуђач за све справе мора да поседује сертификат или декларацију о усаглашености са референтним стандардом.
Приликом одабира акценат је дат на одабир справа које су приступачне свим узрастима, на квалитет, функцију и дуготрајност.
У отвореном поступку јавне набавке за изградњу теретана на отвореном јавила су се 2 понуђача, која су испуњавали тражене критеријуме и који су доставили тражене сертификате за контролу квалитета, декларацију о усаглашености са стандардом за све појединачне справе, стандарде осигурања квалитета, стандарда управљања животном средином.
Техничка школа „Раде Металац“ у Лесковцу уназад петнаестак година нема образовне профиле у којима се ученици на практичној настави обучавају за ову врсту послова. У тренутним образовним профилима изучава се општа машинска пракса само у првом разреду и стручна пракса у вишим разредима, који се не баве овим пословима, нити поседују потребне сертификате, атесте за проверу и верификацију за проширену делатност. Уколико се у будућости стекну услови, школа ће едуковати ученике за овај образовни профил и самим тим покушати да се акредитује за ту врсту послова.
Чувени антички филозоф Аристотел рекао је: „Постоји само један начин да се избегне критика: не говори ништа, не ради ништа и не буди ништа.“ 
Ми смо спремни да због критика још више говоримо, још више радимо и будемо оно што јесмо, одговорни према грађанима Лесковца.