Исплате за ПУ Вукица Митровић и Центар за социјални рад

НПС: Апотека Хипократ одлази у приватно власништво
14.03.2024.
Ево ко сутра неће имати струју
14.03.2024.
НПС: Апотека Хипократ одлази у приватно власништво
14.03.2024.
Ево ко сутра неће имати струју
14.03.2024.
Град Лесковац, као одговорна локална самоуправа, редовно и свакодневно измирује све обавезе које доспевају у Централном регистру фактура и све трошкове институција за које је задужен, што омогућавају стабилне финансије и одговорно управљање буџетом. 
Данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума од 5.151.923,56 динара за редовне трошкове Предшколске установе Вукица Митровић.
Такође, износ од 34.013,12 динара исплаћен је Центру за социјални рад за једнократне помоћи, док је за солидарну помоћ, такође за Центар за социјални рад исплаћено још 89.956 динара.
Стање на рачуну буџета града Лесковца и поред измирења свих редовних обавеза износи 288 милиона динара.