Исплаћене плате запосленима у ГУ и установама

Традиционални састанак са директорима школа на почетку другог полугодишта
19.01.2024.
Апел МУП-а: Успорите поред школе
21.01.2024.
Традиционални састанак са директорима школа на почетку другог полугодишта
19.01.2024.
Апел МУП-а: Успорите поред школе
21.01.2024.
Данас је из буџета града исплаћено 128.921.274 динара за плате запослених у Градској управи и установама.
Зарада је исплаћена запосленима у Градској управи града Лесковца, Градском правобранилаштву, Туристичкој организацији Лесковац, Спортско рекреативном центру Дубочица, Предшколској установи Вукица Митровић, Центру за социјални рад, установама културе, Центру за стручно усавршавање у образовању.
Плате запосленима се редовно исплаћују до 20. у месецу за претходни месец.