Из градског буџета за ЈКП Комуналац и ЈКП Грделица исплаћено 18,8 милиона динара, исплате и за уређење школа

ЈКП Комуналац отпочео радове на адаптацији и уређењу стаза на Светоилијском гробљу
18.08.2023.
Из буџета града данас за зараде запосленима исплаћено 115,4 милиона динара
18.08.2023.
ЈКП Комуналац отпочео радове на адаптацији и уређењу стаза на Светоилијском гробљу
18.08.2023.
Из буџета града данас за зараде запосленима исплаћено 115,4 милиона динара
18.08.2023.
За услуге које пружају ЈКП Комуналац и ЈКП Грделица данас је из градског буџета исплаћена сума од 18.822.073,59 динара.
ЈКП Комуналцу је за одржавање јавне хигијене, зоохигијене и одржавање јавних тоалета исплаћено 12.955.551,11 динара, док је ЈКП Грделици за одржавање уличних сливника, јавне хигијене, одржавање зеленила и јавних чесми, исплаћен износ од 5.826.522,48 динара.
Данас је исплаћен и износ од 1.100.800 динара за енергетску санацију издвојеног одељења ОШ Вук Караџић Печењевце у Живкову, као и износ од 1.701.941 динара за изградњу ограде издвојеном одељењу ОШ Радоје Домановић Манојловце у Доњем Крајинцу.
Захваљујући стабилним финансијама, град Лесковац све своје обавезе измирује на време. На рачуну града Лесковца данас се налази износ од 730 милиона динара.