ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДАНАС ИСПЛАЋЕНО 1,3 МИЛИОНА ДИНАРА

Др Горан Цветановић у посети ЈК Пијаца
07.02.2023.
САРАДЊА СА АСБ-ОМ НАСТАВЉЕНА ПОТПИСИВАЊЕМ НОВОГ УГОВОРА
08.02.2023.
Др Горан Цветановић у посети ЈК Пијаца
07.02.2023.
САРАДЊА СА АСБ-ОМ НАСТАВЉЕНА ПОТПИСИВАЊЕМ НОВОГ УГОВОРА
08.02.2023.
Локална самоуправа града Лесковца редовно измирује све своје обавезе, без дана кашњења, у циљу стабилног функционисања свих области друштва.
За област социјалне заштите данас је исплаћено 1.343.956,83 милиона динара. Наведена сума исплаћена је Удружењу МНРО, Партнерски за образовање и Артемида.
Укупно је у буџету за текућу, 2023. годину, планирана сума од 271.918.000 динара за област социјалне заштите.
Стање на рачуну и поред свих измирених обавеза износи 658 милиона динара.