САСТАНАК ДЕЛЕГАЦИЈЕ СКГО У ПОЛИТИЧКОМ КОМИТЕТУ САВЕТА ЕВРОПСКИХ ОПШТИНА И РЕГИОНА

Осврт на 2022. са погледом на 2023. др Горан Цветановић
31.01.2023.
Лесковачке бајке – Александар Љубић
31.01.2023.
Осврт на 2022. са погледом на 2023. др Горан Цветановић
31.01.2023.
Лесковачке бајке – Александар Љубић
31.01.2023.
Председништво Сталне конференције градова и општина је на својој Петој седници одржаној крајем прошле године, именовало делегацију СКГО у Политичком комитету Савета европских општина и региона за период 2023-2025. године, када су именовани чланови и заменици чланова.
За чланове комитета одабрани су градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић, градоначелник Крагујевца Никола Дашић, Драгана Сотировски, градоначелница Ниша и Александра Поповић, председница општине Сурдулица. За заменике чланова изабрани су: Предраг Терзић, градоначелник Краљева, Нагип Арифи, председик општине Бујановац, Мира Младеновић представник града Новог Сада, Ивана Филиповић, испред општине Сокобања.
Рад у Политичком комитету као управном ограну Савета, подразуме доношење кључних одлука за постизање циљева ове асоцијације и обављање њених активности.
У вези са горепоменутим, данас је одржан састанак делегације СКГО у Политичком комитету. На састанаку су се чланови и заменици чланова упознали са структуром и радом Политичког комитета, са страгегијом, статутом, правилима и процедурама, областима рада, одборима и радним структурама, The Council of European Municipalities and Regions, CEMR, односно Савета европских општина и региона.