Град Лесковац исплатио преко 117 милиона динара за плате и трошкове

Реновирана шалтер сала Услужног центра
20.01.2023.
ГРО СНС ЛЕСКОВАЦ УВЕК ПРУЖА ПУНУ ПОДРШКУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ
23.01.2023.
Реновирана шалтер сала Услужног центра
20.01.2023.
ГРО СНС ЛЕСКОВАЦ УВЕК ПРУЖА ПУНУ ПОДРШКУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ
23.01.2023.
Из буџета града Лесковца исплаћено је 117.233.682 динара за плате запослених и редовне трошкове школа.
Плате су исплаћене запосленима у Градској управи града Лесковца и код директних и индиректних корисника буџета и то у Градском правобранилаштву, Туристичкој организацији, ПУ Вукица Митровић, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање у образовању, СРЦ Дубочица, установама културе у укупном износу од 114.018.464 динара.
За трошкове основних и средњих школа, односно обавезе према ЈКП Топлани, исплаћено је 3.215.218 динара.