У Трговинско-угоститељској школи подељени уговори за дуално образовање ученика

Честитка поводом славе Свети Јован
19.01.2023.
Реновирана шалтер сала Услужног центра
20.01.2023.
Честитка поводом славе Свети Јован
19.01.2023.
Реновирана шалтер сала Услужног центра
20.01.2023.
У Трговинско-угоститељској школи данас је подељено 29 уговора за дуално образовање ученика ове школе.
Присутнима се обратила мр Бранкица Стаменковић, члан Градског већа, која је казала:
„Учењем кроз рад остварује се обострана корист – ученици се охрабрују и мотивишу да стичу вештине и способности у директном контакту са производним процесом, а социјални партнер може лако постати послодавац, јер добија острученог радника, и на тај начин смањује трошкове обуке. Подаци говоре да се скоро 70% ученика запослило након завршетка образовања по дуалном моделу, док је тај проценат око 41 када се школовање завршава по класичном моделу. На територији града ученици имају могућност да се школују по дуалном моделу у 5 средњих стручних школа и кроз 9 образовних модела.“
Драгана Иванчевић, директор ТУШ, казала је да се учење кроз рад код послодавца може вршити током читаве школске године у периоду од 8 до 20 часова, најдуже осам сати дневно односно највише 35 сати недељно, у складу са планом и програмом наставе и учења.
„ТУШ је за школску 2022/23. годину склопила уговоре за 29 ученика са социјалним партнерима и Привредном комором, и то за профиле у трогодишњем трајању – конобар за 11 ученика, кувар за 18 ученика и то са социјалним партнерима Колиба конак, Гуњетинац Власотинце, Олд Сквер Грделица и Замак Миленковић. Почетак реализације учења кроз рад за ученике ТУШ је 23.01.2023. године, уз одређену новчану надокнаду прописану Законом о дуалном образовању, уз редовну блок-наставу и професионалну праксу.“
Присутнима се обратила и Снежана Радивојевић, самостални стручни сарадик за услуге у Привредној комори која је рекла да ће ученици који су данас потписали уговоре за учење кроз рад имати прилику да стичу практична знања и вештине за рад како у школи, тако и у акредитованим компанијама.