ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО 32 МИЛИОНА ДИНАРА

РЕПРОГРАМ СА ЕПС-ОМ, ПОТПИСАН ЗБОГ ДУГОВАЊА ОД 192 МИЛИОНА ДИНАРА, У ПОТПУНОСТИ ИСПЛАЋЕН
20.12.2022.
УРУЧЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СУБВЕНЦИЈА 
21.12.2022.
РЕПРОГРАМ СА ЕПС-ОМ, ПОТПИСАН ЗБОГ ДУГОВАЊА ОД 192 МИЛИОНА ДИНАРА, У ПОТПУНОСТИ ИСПЛАЋЕН
20.12.2022.
УРУЧЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СУБВЕНЦИЈА 
21.12.2022.
Након јучерашње исплате у износу од 76 милиона динара за зараде запослених у градској управи и установама, данас је, такође на име зарада за запослене у ПУ „Вукица Митровић“, Спортско-рекреативном центру „Дубочица“ и Центру за стручно усавршавање у образовању исплаћено 32,4 милиона динара.
Лесковац редовно измирује све своје обавезе, без дана кашњења, како према запосленима, тако и све које доспеју у ЦРФ-у.