РЕПРОГРАМ СА ЕПС-ОМ, ПОТПИСАН ЗБОГ ДУГОВАЊА ОД 192 МИЛИОНА ДИНАРА, У ПОТПУНОСТИ ИСПЛАЋЕН

Уручена једнократна и бесповратна помоћ Ромима и организацијама
20.12.2022.
ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО 32 МИЛИОНА ДИНАРА
20.12.2022.
Уручена једнократна и бесповратна помоћ Ромима и организацијама
20.12.2022.
ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО 32 МИЛИОНА ДИНАРА
20.12.2022.
Из буџета града Лесковца данас је исплаћена 60. и уједно последња рата репрограма са ЕПС-ом потписаним у циљу намирења дуговања насталог због неисплаћених рачуна за струју и уличну расвету.
Дуг у укупном износу од 192 милиона динара (што износи око милион и 600 хиљада евра) датира из периода пре 2012. године, односно претходног руководства града.
Након преузимања одговорности градоначелник др сци. мед. Горан Цветановић се са својим тимом упустио у решавање свих затечених проблема, укључујући дуг према ЕПС-у, што је резултирало склапањем репрограма 2017. године по којем је Лесковац био дужан да на месечном нивоу исплаћује 3.153.230 динара (око 26.700 евра). И поред великог оптерећења за градски буџет рате су редовно измириване и данас је исплатом последње град испунио своју обавезу према поменутом предузећу и као што је најављивано дуг вратио пре краја 2022. године.
Иако је данас по овом основу, као и због плаћања других обавеза, из буџета града укупно исплаћено 42 милиона динара, стање на рачуну износи 863 милиона динара.