ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
09.12.2022.
За викенд саобраћајна полиција задржала 7 возача
12.12.2022.
ПОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
09.12.2022.
За викенд саобраћајна полиција задржала 7 возача
12.12.2022.
 У сали Скупштине града Лесковца одржана је 4. седница Штаба за ванредне ситуације којом је председавао градоначелник и командант Штаба др сци. мед. Горан Цветановић.
Дневни ред данашње седнице се односио на Информацију у вези са стањем спремности и припрема јавних комуналних система за зимски период на територији града Лесковца за 2022-2023 годину, Предлог Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације града Лесковца за 2023. годину и Предлог Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Лесковца за 2023. годину.
По првој тачки се обратио директор ЈП Урбанизам и изградња Новица Николић и рекао :
"У насељеном месту Лесковац, градске улице које се одржавају у зимским условима у првом и другом приоритету, имају укупну дужину 25,14 км, а прилази до значајних објеката и установа, имају укупну површину 67.600 м2. На територији града Лесковца има 437 км општинских и некатегорисаних путева који су од значаја за град Лесковац, од којих је већина са асфалтним  и макадамским застором. Зимско одржавање подразумева уклањање снега и спречавање појаве поледице, ради обезбеђења нормалног одвијања саобраћаја на градским саобраћајницама и локалним путевима. Изабрани извођач радова на одржавању улица, општинских и појединих некатегорисаних путева на територији града Лесковца у зимском периоду 2022/2023 године је Перица Јовић предузетник АБ КОП Власотинце. Пункт Зимске службе налази се на локацији насеље Подрум, поред државног пута IБ реда бр. 39. Вредност уговора је 30.000.000,00 дин. са ПДВ - ом."
О Предлогу годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације и Предлогу Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Лесковца говорио је Милан Поповић шеф Одељења за општу управу и заједничке послове.
"Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Лесковца, обухвата период јануар-децембар 2023. године и у основи се заснива на постојећим законским прописима и стеченом искуству и пракси којом располаже Штаб. Поред наведених задатака, по налогу Републичког штаба, Окружног штаба, Штаб за ванредне ситуације града Лесковца ће у 2023. години извршавати и друге задатке."
"Овом одлуком одређују се субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Лесковца за 2023. годину, коју чине привредна друштва и друга правна лица која обављају послове и располажу ресурсима од јавног значаја за заштиту и спасавање," - додао је Поповић, образлажући трећу тачку.