ИСПЛАЋЕНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА

Ухапшен разбојник из Лебана
25.11.2022.
Друга награда за „Роштиљијаду“ на Међународном сајму туризма у Крагујевцу
28.11.2022.
Ухапшен разбојник из Лебана
25.11.2022.
Друга награда за „Роштиљијаду“ на Међународном сајму туризма у Крагујевцу
28.11.2022.
Данас је из градског буџета на име једнократне помоћи породиљама исплаћен износ од 980.000 динара. Накнаду су примиле 72 породиље, при чему је запосленим породиљама исплаћено по 10.000 динара, а незапосленим по 20.000 динара.
Од почетка године за ову намену издвојено је 11.650.000 динара. Град Лесковац, у оквиру мера подршке породицама са децом, редовно и ажурно исплаћује једнократну помоћ породиљама. .
У градској каси данас се налази износ од 903.685.081,92 динара. Све обавезе измирују се на време.