ЗА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ И ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА 16,7 МИЛИОНА ДИНАРА

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ
17.11.2022.
ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ПАМЕТНИХ ГРАДОВА
18.11.2022.
ТУРИСТИЧКА ПОНУДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ
17.11.2022.
ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ПАМЕТНИХ ГРАДОВА
18.11.2022.
Данас је из градског буџета за сервисирање редовних обавеза исплаћено 16,7 милиона динара.
Од те суме, за ЈКП „Комуналац“ опредељен је износ од 12,8 милиона динара, на име трошкова зоохигијене и одржавања зеленила, а за ЈКП „Грделица“ износ од 3,9 милиона, усмерених ка одржавању зеленила, чистоће и уличних сливника.
Стање у градској каси на данашњи дан износи 983 милиона динара. Све приспеле обавезе измирују се редовно, без дана кашњења.