ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ ДОБИТНИК НАГРАДА И ПРИЗНАЊА НА 31. МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ УРБАНИЗМА

Власници хладњача у милионским губицима
16.11.2022.
ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДАНАС ИСПЛАЋЕНО 1,2 МИЛИОНА ДИНАРА
17.11.2022.
Власници хладњача у милионским губицима
16.11.2022.
ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДАНАС ИСПЛАЋЕНО 1,2 МИЛИОНА ДИНАРА
17.11.2022.
На 31. Међународном Салону урбанизма који се одржао у Чачку од 08. до 15. новембра 2022. године, ЈП Урбанизам и изградња Лесковац освојила је другу награду у категорији генерални урбанистички планови и планови генералане регулације за Генерални урбанистички план Лесковца, другу награду у категорији Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре за Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину локалног плана управљања отпадом на територији града Лесковца за период 2021. - 2030. као и признање у категорији урбанистички пројекти и реализације за Урбанистички пројекат за изградњу канализационе мреже у Братмиловцу и 15 насељених места у околини Лесковца.