РЕДОВНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА, ЗА УГРАДЊУ АСФАЛТНЕ МАСЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА

Победник такмичења „Знамените личности на динарским новчаницама“, Економска школа из Ниша
28.10.2022.
ДЕВЕТНАЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У СВИРЦУ
31.10.2022.
Победник такмичења „Знамените личности на динарским новчаницама“, Економска школа из Ниша
28.10.2022.
ДЕВЕТНАЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У СВИРЦУ
31.10.2022.
Данас је за редовно функционисање образовних институција на територији града Лесковца из буџета исплаћено 3,5 милиона динара. Образовање представља стуб сваког развијеног и стабилног друштва. Локална самоуправа препознаје виталну улогу васпитно-образовних установа, истрајно ради на стварању услова за квалитетан и савремен наставни процес у свим школама зато редовно измирује све њихове обaвезе.
Поред школа, значајна средства се редовно усмеравају и ка уређењу града и повећању безбедности становника Лесковца. Осам милиона и 500 хиљада динара исплаћено је данас извођачу радова за уградњу асфалтне масе на путу до цркве и резервоара "Рударска коса" у Рудару, у улици иза аутобуског стајалишта код "Три шешира", улици Панчевачка, на стамбеном прилазу у улици Димитрија Туцовића (2 прилаза), у месним заједницама Раде Жунић, Миланово, Карађорђевац, Белановце, Синковце, ДоњеТрњане, Горње Крајинце, Номаница, Злоћудово, Жижавица, Јашуња, Чекмин, Ораовица (Грделичка), Винарце, Грабовница, Бобиште, на путу Тулово - Липова Чука – Бара и изведена је поправка у улици Фрушкогорска.
Са милион и 400 хиљада динара финансирано постављање заштитних стубића, 179 комада у улицама: Радничка, Моше Пијаде, Алексе Ненадовић, 28.марта, Јанка Веселиновића, као и ограде укупне дужине 174 метара у улици Влајкова, у насељу "Солидарност" код новог дечијег игралишта, као и мостовска ограда 18 метара у селу Злоћудову.
Поред наведених исплата, као и осталих обавеза у Централном регистру факутура које се такође редовно измирују, стање у буџету града Лесковца на данашњи дан 28.10.2022. износи 828 милиона динара.