ЗБОГ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА ПРИВРЕМЕНО СЕ ИЗМЕШТА ЈЕДАН ДЕО ШАЛТЕРА

ДОМ КУЛТУРЕ У ПЕЧЕЊЕВЦУ ПРОСЛАВИО 50 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
13.10.2022.
СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИСПЛАЋЕНА ПОСЛЕДЊА РАТА
13.10.2022.
ДОМ КУЛТУРЕ У ПЕЧЕЊЕВЦУ ПРОСЛАВИО 50 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
13.10.2022.
СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИСПЛАЋЕНА ПОСЛЕДЊА РАТА
13.10.2022.
Градски услужни центар обавештава суграђане, да ће доћи до измештања једног дела шалтера, због извођења грађевинских радова на адаптацији простора и успостављања Јединственог управног места у Градској управи Лесковац. Радови се изводе у једној од шалтер сала (шалтер сала 2), док ће друга несметано функционисати.
Шалтери Градске управе:
  • шалтери Локалне пореске администрације -упит стања и издавање пореских уверења – премештени су у другом делу Градског услужног центра (шалтер сала 1)
  • шалтери Писарнице – премештени су у другом делу Градског услужног центра (шалтер сала 1)
  • матична служба за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце, премештена је на првом спрату канцеларије Градског услужног центра.
Шалтери наплате јавних и јавно-комуналних предузећа, наплату ће обављати на следећим адресама:
ЈКП „Комуналац“ – ул. Краља Петра I бр. 26А
ЈКП „Водовод“ – ул. Пана Ђукића бр. 14
ЈКП „Топлана“ – ул. Пана Ђукића бр. 14
Компанија „PWW“ – ул. Булевар Ослобођења бр. 147
ЈП „Дом“ – ул. Косте Стаменковића бр. 22