ЈКП Топлана мења цену грејања

Сутра без струје шири центар града и Велика Биљаница са околним местима
30.08.2022.
ГРАД ФИНАНСИРА НАБАВКУ НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА
30.08.2022.
Сутра без струје шири центар града и Велика Биљаница са околним местима
30.08.2022.
ГРАД ФИНАНСИРА НАБАВКУ НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА
30.08.2022.
ЈКП Топлана поднела је захтев за нове цене грејања, на основу Одлуке Надзорног одбора овог јавно-комуналног предузећа. 
С обзиром на енормно повећање цена енергената принуђени смо да повећамо цене, јер је пословање и опстанак предузећа доведено у питање. 
Примера ради цена грејања по кв/ч ка крајњем купцу била 5 динара, док је производња исте по кв/ч износила 11,00 динара, узимајући у обзир само цене енергената. Цене енергената су порасле у следећим процентима: мазут за 75%, гас 56,5%, и угаљ 28%. 
Цена електричне енерије као један од значајних инпута за производњу и дистрибуцију топлотне енергије је по новом уговору повећана за 2022/2023. годину повећана за 375%. Цене осталог материјала и услуга за одржавање повећане су за више од 50%, по неким позицијама и више од 100%, што такође отежава пословање овог предузећа. 
Због свега наведеног неопходно је повећање цена услуга грејања у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. 
 
Цена производње и испоруке топлотне енергије за купце код којих постоји техничка могућност за појединачна мерења и наплату по потрошњи у висини:
         Стамбени простор:
      - Фиксни део цене - тарифна група 1 (Трл) - 37,64 дин/м2
      - Варијабилни део цене - тарифна група 1 (Трл) - 6,35 дин/квч.
 
        Пословни простор:
      - Фиксни део цене - тарифна група 1 (Тр2) - 45,17 дин/м2
      - Варијабилни део цене - тарифна група 1 (Тр2) - 7,56 дин/квч.
 
 
Цена производње и испоруке топлотне енергије за купце код којих не постоји техничка могућност за појединачна мерења и наплату по потрошњи износи:
  •  Стамбени просто - тафирна група 1 (Тр1) - 113,24/м2
  • Пословни простор - тарифна група 1 (Тр2) - 135.89/м2
Предложене цене су без ПДВ-а.