Лични пратилац – пријави се за посао

Измена саобраћаја током Роштиљијаде
18.08.2022.
Дани крушке у Вучју
19.08.2022.
Измена саобраћаја током Роштиљијаде
18.08.2022.
Дани крушке у Вучју
19.08.2022.
Удружење родитеља и наставника органзиовало је данас конференцију за новинаре на којој су говорили председник Зоран Илић и директор Центра за социјални рад Предраг Момчиловић.
"Повод ове конференције је појашњење  рада улоге „личног пратиоца“.  Желимо да појаснимо људима како доћи до личног пратиоца и која је његова улога у животу деце са потешкоћама у развоју а са друге стране да отворимо позив људима који би били пратоици деци са потешкоћама у развоју.
Наше удружење већ пет година реализује социјалну услугу „лични пратилац“ детета са потешкоћама у развоју. То је започето 2017. године као пројекат и шест ученика је тада добило пратњу. Сваке године се тај број повећавао, у међувремену је наше удружење добило лиценцу из области социјалне заштите за пружање ове услуге. На основу  одлуке, расписује се конкуирс за пружање услуге за 28 ученика, 28 породица и 28 нових радних места", Зоран Илић председник удружења и један од најбољих учитеља у Србији.   
"Одлуком о социјалној заштити грађана на територији Лесковца постоји услуга лични пратилац детета. У овом случају пружа је лиценцирани пружалац услуга а то је ово удружење. Центар за Социјални рад има законску обавезу на основу закона о социјалној заштити да будемо упутни орган за све лиценциране услуге у области социјалне заштите на територији града Лесковца.
Свака органзиација која се бави пружањем услуга о социјалној заштити и лиценцирана је за то од стране Министарства, ми као орган старатељства смо дужни да будемо упутни орган тим организацијама за пружање тих врста социјалне заштите за који су они лиценцирани. Такав је случај са личним пратиоцем детета коју спроводи у пружа услугу ова организација.
Поступак за остваривање овог права је следећи:
Родитељи и деца који имају потребе за овом услугом се обраћају захтевом. Уз захтев потребно је приложити личну карту, извод из матичне књиге детета, мишљење интерресорне комисије, потврда да дете иде у школу и доказ о приходима родитеља. Јер се ова услуга, зависно од прихода родитеља који остварују плаћа. Од нула процената ако су слабог имовинског стања до 100%, постоји скала која је утврђена правилником на основу које се доноси решење и на основу тог решења родитељи чија деца имају потребе за овом услугом долазе у ово удружење која пружа ту врсту услуге", изјавио је директор Центра за социјални рад Предраг Момчиловић.