ИСПЛАЋЕНО 10,9 МИЛИОНА ДИНАРА ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА НА ИМЕ УСЛУГА

Сутра без струје Предејане и околна села
04.08.2022.
Никада нас до данас није посетио ниједан председник града
05.08.2022.
Сутра без струје Предејане и околна села
04.08.2022.
Никада нас до данас није посетио ниједан председник града
05.08.2022.
Из буџета града Лесковца Јавном предузећу „Урбанизам и изградња Лесковац“ данас је исплаћен износ од 10.946.513,11 динара на име услуга, а по основу уговора о извршењу посла.
Услуге које се исплаћују из буџета града Лесковца, а које пружа ЈП „Урбанизам Лесковац“ су: урбанистички пројекат, стручни надзор на комуналном одржавању и на изградњи, припрема техничке спецификације за јавне набавке, спровођење комплетног поступка јавне набавке, као и рад комисије за примопредају изведених радова и за коначан обрачун изведених радова.
Обавезе се измирују редовно након извршених услуга по Уговору о уређивању међусобних права и обавеза у извршењу послова ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“