ОЧИШЋЕНЕ ЈОШ ДВЕ ПРЕДБРАНЕ НА АКУМУЛАЦИЈИ БАРЈЕ

Улице Фрушкогорска и Жртава фашизма сутра без струје
02.08.2022.
Сутра без струје Предејане и околна села
04.08.2022.
Улице Фрушкогорска и Жртава фашизма сутра без струје
02.08.2022.
Сутра без струје Предејане и околна села
04.08.2022.
Данас је градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић са сарадницима и представницима Јавно водопривредног предзећа Србијаводе обишао завршене радове на чишћењу предбрана на реци Ветерници и на Црцавачком потоку код акумулације Барје, а искористили су прилику да заједнички обиђу и акумулацију Барје.
Акумулација „Барје“ на реци Ветерници, пројектована са приоритетном функцијом водоснабдевања становништва водом, напуњена је 1994. године и представља кључно извориште које се користи за водоснабдевање преко 90.000 становника са територије града Лесковца и 38 насељених места. Његова изградња обезбедила је здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.
Градоначелник Цветановић је на конференцији за медије истакао да је град Лесковац прошле године у потпуности измирио обавезе по основу кредита за потребе финансирања Инвестиционог програма завршетка изградње водосистема „Барје“ у износу од 4 милиона евра у року.
„Обиласком терена узводно од акумулације Барје констатовано је да су депонијске преграде потпуно испуњене, и до сада никада нису чишћене нити саниране, стога се прошле године озбиљно приступило овом послу. Уз финансијску помоћ од стране ЈВП "Србијаводе" у износу од 17,4 милиона динара са ПДВ-ом, две предбране су први пут очишћене прошле године када је и уређено речно корито на уливу реке Ветернице у акумулацију Барје, док су ове године, у току јуна и јула, испражњене још две депонијске преграде на Црцавачком потоку, где се тренутно  налазимо, и вредност ове инвестиције износи 11,3 милиона динара са ПДВ-ом.
Наш заједнички циљ јесте да одржимо квалитет воде акумулације Барје како би задржала своју основну функцију главног изворишта водоснабдевања града Лесковца. На овај начин направљен је додатни простор за нове количине наноса чиме ће се спречити његово уношење у акумулацију, што ће знатно утицати на побољшање квалитета воде, док као крајњи резултат добијамо продужетак експлоатационог века саме акумулације “Барје”,“ – и захвалио се ЈВП Србијаводе и директору Горану Пузовићу на плодоносној сарадњи и што излазе у сусрет свим захтевима које решавају промптно и ефикасно.
Драгана Симић, руководилац Jaвног водопривредног центра „Морава“ Ниш је све присутне поздравила у име ЈВП „Србијаводе“ и у име директора Горана Пузовића захвалила се градоначелнику Цветановићу и медијима што су данас обишли локацију две очишћене преграде и рекла:
„ЈВП „Србијаводе“ је у претходном периоду уложило знатна финансијска средства како за редовно одржавање бране и акумулације Барје са свим пратећим објектима и опремом, тако и за инвестиционо одржавање бране.
Прошле године смо радили чишћење две преграде на реци Ветерници, а поред тих преграда изграђен је и пут поред вотокока који до тада није постојао, а ове године смо урадили чишћење ове две преграде где се сада налазимо. За инвестиционо одржавање у ове две године, односно чишћење тих преграда, уложено је око 25 милиона и 800 хиљада динара, што је цифра без ПДВ-а.
У последње три године је за редовно и инвестиционо одржавање Барја уложено око 50 милиона динара. Значи поред инвестиционог се сваке године ради и редовно одржавање бране, ради се одржавање свих објеката на брани, водозахвата, самог објекта на брани и све пратеће механичке, хидро и електо опреме на брани.“