ИСПЛАТА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ У ОБРАЗОВАЊУ, ПРОЈЕКТЕ ИЗ КУЛТУРЕ И УСЛУГЕ ПРЕКО ЦЗСР

Сутра без струје три улице у Лесковцу, 17 улица и 15 села око Лебана
27.07.2022.
Ухапшен јер је претио судији
28.07.2022.
Сутра без струје три улице у Лесковцу, 17 улица и 15 села око Лебана
27.07.2022.
Ухапшен јер је претио судији
28.07.2022.
Из буџета града Лесковца је исплаћено 3,2 милиона динара на име трошкова превоза запослених у систему основног и средњег образовања. Локална самоуправа града Лесковца континуирано и посвећено ради на унапређењу услова рада у објектима школа о чему сведоче бројна улагања на овом пољу.
Само у енергетску санацију васпитно-образовних установа је уложено 255 милиона динара од 2012. године, сва потраживања и обавезе се редовно намирују што доказује и износ намењен области образовања за 2022. годину у висини од скоро 800 милиона динара.
Друга подједнако важна област за коју је у градској каси резервисано скоро 250 милиона динара је социјална заштита. С тим у вези, исплаћена је редовна рата којом се покривају услуге намењене нези и помоћи у кући особама које болују од мишићне дистрофије. Такође је исплаћена редовна рата за услуге пратилаца деце са потребом за додатном подршком у оствањивању потреба. За те намене из буџета је исплаћено 700 хиљада динара.
Ове године је преко конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе подржано 46 удружења, институција и друштава износом од 12 милиона динара. Данас је носиоцима пројекта који су надлежном одељењу доставили извештај о реализацији исплаћена друга рата и то износ од 1,4 милиона динара.