ИСПЛАТА ЈКП ГРДЕЛИЦA И УПЛАТА ОД КОМПАНИЈЕ ПВВ

Власник кланице „Маринковић“ купио преостали део плаца некадашњег „Југекспреса“
14.07.2022.
Идентификован возач аутомобила који је ударио бициклисту па побегао
15.07.2022.
Власник кланице „Маринковић“ купио преостали део плаца некадашњег „Југекспреса“
14.07.2022.
Идентификован возач аутомобила који је ударио бициклисту па побегао
15.07.2022.
Из буџета Града Лесковца Јавно комуналном предузећу Грделица данас је исплаћен износ од 5,7 милиона динара на име одржавања зеленила и одржавања хигијене.
ЈКП Грделица редовно обавља све послове из своје надлежности што одговорна локална самоуправа града Лесковца омогућава захваљујући редовним исплатама свих обавеза према овом и осталим јавно комуналним предузећима.
Руководство града Лесковца упућује апел на грађане да отпад одлажу на местa предвиђеним за ту намену, да воде рачуна о зеленим површинама и тако помогну надлежним градским службама у одржавању хигијене како би наше окружење било чистије и уређеније.
У одржавању хигијене града и околине помаже и компанија ПВВ, која на основу одлуке Скупштине ПВВ-а, део остварене добити за пословну 2021. годину исплаћује оснивачима. По овом основу Граду Лесковцу, као суоснивачу ПВВ Лесковац доо, припада добит у износу од 54.226.955,67 динара, коју се предузеће обавезало да ће исплатити у две рате.
Компанија ПВВ је прву рату исплатила Граду Лесковцу у износу од 27.113.477,83 динара, док ће друга рата, у износу од 27.113.447,84 динара бити измирена до краја текуће године.